O KANCELARII


Kancelaria Notarialna została założona w 2012 roku przez notariusz Anitę Maciejewską. Notariusz Anita Maciejewska jest magistrem prawa. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie oraz asesurę notarialną przy Izbie Notarialnej w Białymstoku. Od 2015r. Kancelaria funkcjonuje w formie Spółki cywilnej Notariusz Anity Maciejewskiej i Notariusz Agnieszki Buczkowskiej.

Kancelaria znajduje się w centrum tzw. "Białych Koszar". Dojazd od ul. Czarnieckiego oraz od ul. Pieniężnego, blisko drogi krajowej nr 16 (Olsztyn - Toruń). Zlokalizowana jest przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie (vis a vis) oraz obok Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Ostróda, Centrum Użyteczności Publicznej oraz banków. Dotarcie do kancelarii jest niezwykle proste zarówno dla zmotoryzowanych, jak i użytkowników komunikacji miejskiej. Przed Kancelarią znajduje się monitorowany parking (z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych). Budynek jest klimatyzowany.


Doświadczenie zawodowe, dobór pracowników oraz zabezpieczenia budynku Kancelarii to wszystko ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwo obrotu prawnego czynności podejmowanych przez Klientów. Priorytetem jest zachowanie odpowiedniej jakości dokonywanych usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachowaniem zasad etyki zawodowej.


Architektura budynku, w którym znajduje się Kancelaria, nawiązuje do XIX wiecznej pruskiej miejskiej zabudowy. Rozwiązania techniczne spełniają wymogi w zakresie pełnego dostępu do osób niepełnosprawnych oraz osób mających problemy z poruszaniem (jeden poziom, całość na wysokości poziomu chodnika drogi, parking przy Kancelarii).   


Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, a po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze dowolnego dnia, a także, w uzasadnionych przypadkach, poza Kancelarią Notarialną.


Cel

Jako przedstawiciel Notariatu RP przy dokonywaniu czynności notarialnych dla Państwa Kancelaria czuwa nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.
Rolą notariusza w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnianie pewności obrotu gospodarczego. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie czynności notarialne winny być wykonywane z należytą dbałością i starannością.